Vooter

Vi kan digitala årsmöten

Säkerställ årsmötet med Mobilt Bank-ID Läs mera

Säkerställa att ett årsmöte hålls på ett korrekt sätt är viktigt. I dag än viktigare då mängden digitala årsmöten bara ökar och ökar och då är det extra viktigt att det också hålls på ett rättssäkert sätt. Att röstlängden kan verfieras på ett säkert sätt och att verifierade personer kan rösta och föreslå utifrån vad de har för roll på mötet. Allt från röstberättigade till förslagsberättigade och endast åhörare.

Varför Vooter

Nedan kan du läsa mer om vad Vooter är och hur det kan hjälpa till vid digitala årsmöten.

En viktig aspekt av ett program för att hjälpa till vid årsmöten är att det måste vara enkelt att använda. Gå snabbt att lära sig hur man gör. Samtidigt som funktionerna som behövs finns där.

Vooter är framtaget för just den målgruppen där enkelhet och funktionalitet går hand i hand. Ett årsmöte innehåller många delar men många delar är samma sak. En hel del val ska göras. Både en- och flervals alternativ ska finnas. Det ska också gå att snabbt lägga till flera val under mötet som sedan automatiskt går ut till alla som är inne och ska rösta.

Läs mera

"Det måste vara enkelt men ändå kraftfullt om företag och föreningar ska vilja använda ett program. Enkelhet och snabbhet är prio 1!".

(VD, Mattias Lindström)

Teams, Zoom och Vooter

Vad används när?

Teams och Zoom

Microsoft Teams och Zoom är två av de mer populära mötes programmen just nu. De skiljer sig lite granna åt så det är värt att kolla upp exakt vilka funktioner man behöver. Men det som kännetecknar båda är att de används för att hålla möten, utbildningar föreläsningar och stormöten/årsmöten. De används då främst till att sända bild på de som håller i mötet. Där de kan dela presentationer och annat. Deltagarna kan också ställa frågor genom att sätta på sin mikrofon och webkamera. Det som inte går i dessa produkter är att säkerställa vem det är på andra sidan på ett säkert sätt.

Vooter

Vooter hanterar sedan det som dessa program är mindra bra på. Dvs att hålla koll på vem som kan och vem som får rösta. Genom att inloggningen i detta program görs med Mobilt BankID är vi säkra på vem det är på andra sidan så röstning kan genomföras säkert.

Under mötet som sänds via Teams eller Zoom kan sedan en websida delas som då visar Vooter och de olika delarna som det ska röstas i. Då kan resultat visas direkt som röstning pågår. Detta ger också en tydlig transparens över röstningen.

Funktioner

Vad som behövs vid ett digitalt årsmöte

Digital Röstning

Vid ett digitalt årsmöte är det viktigt att allt kan hanteras digitalt. En huvuduppgift under årsmöten är att rösta om olika saker. Med Vooter kan du enkelt rösta om vad som helst. Allt från att godkänna verksamhetsplanen till att rösta om en eller flera personer.

Säker röstlängd

Vid ett årsmöte måste alltid röstlängden hanteras på ett korrekt sätt. Genom inloggning med Mobilt BankID kan endast de som på förhand matats in i systemet rösta. Mobilt BankID garanterar också att en person endast kan rösta en gång.

Fullmaktshantering

Har du personer som enligt fullmakt får rösta för en eller flera andra personer? Det hanterar Vooter. Lägg in de personer som en viss person har fullmakt att rösta för.

"När människor med makt slutar lyssna på folk, då är det dags att byta ut dem.".

(Astrid Lindgren)

Prislista

Vi erbjuder

Start SEK 1 750 /År

Mobilt BankID < 75 som röstar   Utskrifter röstlängd Utskrifter resultat Importera dagordning RF*
Standard SEK 2 450 /År

Mobilt BankID 75 - 149 som röstar Fullmaktshantering Utskrifter röstlängd Utskrifter resultat Importera dagordning RF*
Premium SEK 3 950 /år

Mobilt BankID 150 - 200 som röstar Fullmaktshantering Utskrifter röstlängd Utskrifter resultat Importera dagordning RF*
* Möjlighet att importera alla punkter på årsmötet utifrån RF:s Normalstadgemall.

Kontakta oss

Vill du veta mera?

Hör av dig genom att fylla i formuläret så kontaktar vi dig inom kort! Vill du att vi ska ringa upp dig så ange ditt telefonnummer i meddelandet.

Mail: info@vooter.se
Ditt namn
Företag/förening
Din email
Meddelande
*Vänligen fyll i alla fält